ศธ.เปิดอบรมออนไลน์ 10 หลักสูตร ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ สูงสุด 10 อันดับแรกได้รับโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

โพสต์20 ก.ค. 2564 20:03โดยWeerachat Fukkhokkruad
กระทรวงศึกษาธิการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม”
เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กำหนดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 10 หลักสูตร โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถได้ให้ความรู้ หากครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครเข้ารับการอบรมด้วยตนเอง ได้มากกว่า 1 หลักสูตร ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดรับสมัคร 21 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564
ลิ้งก์รับสมัคร https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mF2ypaVGbU-3Wn8EFDoME0ob9EPWssFPnl_stR_SDl9UNVlESDI5NDVTTzZDTUszTTdNNTdIV1FXTS4u&qrcode=true
Comments