ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ที่ประกาศเพิ่มเติมครั้งที่ 3

โพสต์30 เม.ย. 2563 02:29โดยPamila Petch-aum
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 มีตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม จากการเปลี่ยนตำแหน่งฯ  และตำแหน่งว่างที่คาดว่าจะว่างจากการย้ายฯ จึงประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้