ทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑

โพสต์9 เม.ย. 2560 20:42โดยSroithong Suepsahakan
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พิจารณาประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบ
Ċ
Sroithong Suepsahakan,
9 เม.ย. 2560 20:42
Comments