ตรวจสอบข้อมูลปริมาณงานสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพม.31

โพสต์22 ก.พ. 2561 02:50โดยSurasak Kaiking

แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพม.31 ทุกโรง

                ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของปริมาณงานสถานศึกษา รายละเอียดลิ้งค์ https://goo.gl/zH9Z8f  หากคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง ขอให้แจ้ง นางนฤพร หล่าสกุล รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  หมายเลขโทรศัพท์ 044-395226 เพื่อแก้ไขฯ ภายในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 หากเกินเวลาที่กำหนด สพม.31 จะถือว่าข้อมูลถูกต้อง

                                                                                                                                                                                         กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.31
Comments