เชิญสมัครอบรมทำวิจัย

โพสต์13 มิ.ย. 2561 00:54โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผล สพม.31   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2561 00:58 ]
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จะจัดอบรมการทำวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ของข้าราชการครูในสังกัด ในโครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : ภาคปฏิบัติ (เทคนิคการทำวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย) ระหว่างวันที่ 2 - 3 สิงหาคม  2561 สถานที่จะกำหนด เมื่อทราบจำนวนผู้เข้าอบรม (รองรับการทำผลงานทางวิชาการ) ปิดรับสมัคร วันที่ 11 กรกฎาคม  2561 ทั้งนี้ ไม่เก็บค่าลงทะเบียน
สมัคร  คลิกที่นี่ https://goo.gl/asyZ3m
Comments