test page

ประกาศล่าสุด

 • โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์จัดกิจกรรมเปิดกองลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560
  วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2560 นายวิเชียร ทองคลี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ มอบหมายให้ นายไพสิน นันทาวงค์ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560

  ส่ง โดย โรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
 • นิทรรศการการศึกษาค้นคว้าอิสระ
  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตจัดนิทรรศการการแสดงผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ  (Independent Study ; IS) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีท่าน ผ.อ. นิรมิตร ดวดกระโทก เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารประชานิรมิตรวมใจ (โดม)   รูปทั้งหมด คลิ๊กที่นี่


  ส่ง โดย โรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต
 • โรงเรียนเมืองคงต้อนรับครูใหม่ ปีการศึกษา 2560
        วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นายสุพล เชื่อมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง  กล่าวต้อนรับครูใหม่ และนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560


  ในภาพอาจจะมี 2 คน
  ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ฝูงชน
  ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน
  ในภาพอาจจะมี 1 คนในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน
  ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง
  ในภาพอาจจะมี 2 คนในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, โทรศัพท์, เครื่องดื่ม และ สถานที่กลางแจ้ง
  ในภาพอาจจะมี 1 คน, เครื่องดื่ม และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ เครื่องดื่ม
  ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน
  ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

  ส่ง โดย โรงเรียน เมืองคง
 • ชาวมัธยมวชิราฯ ต้อนรับคณะผู้บริหารและครู ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
      เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ชาวมัธยมวชิราลงกรณวรารามให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ในโอกาสที่เดินทางมาส่งคุณครูชฎาพร แสงศรีจันทร์ ซึ่งย้ายมารับราชการที่โรงเรียนมัธยมวชิราฯ 

  ประชาสัมพันธ์ : นางสาวสุธาทิพย์ เกตุก่อ
  ภาพ : นางสาวสุจิณณา สิงห์ประโคน
  ส่ง 22 พ.ค. 2560 07:33 โดย โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
 • ชาวมัธยมวชิราฯ ต้อนรับคณะครู ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม
       เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ชาวมัธยมวชิราลงกรณวรารามให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ในโอกาสเดินทางมาส่งคุณครูนิลนาฎ ซาเสน ซึ่งย้ายมารับราชการที่โรงเรียนมัธยมวชิราฯ
  ประชาสัมพันธ์ : นางสาวสุธาทิพย์ เกตุก่อ
  ถ่ายภาพ : นางสาวสุธาทิพย์ เกตุก่อ
  ส่ง 22 พ.ค. 2560 07:20 โดย โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 3160 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Comments