test page

ประกาศล่าสุด

 • กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนมหิศราธิบดี

  วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายวินัย วิริยะประทีป ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี นำคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมหิศราธิบดี จัดกิจกรรมทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  การไหว้ครูของนักเรียนซึ่งนำโดยคณะกรรมการนักเรียน นำนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตนและกล่าวคำบูชาครู, และกิจกรรมมอบทุนการศึกษา, มอบเกียรติให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น TOP 10, และมอบรางวัลสำหรับนักเรียนที่ทำคะแนน O-NET ได้สูงใน 5 รายวิชา  ส่ง โดย yoeshi fodsongnern
 • วีดีทัศน์ประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษา สพม. ๓๑ พบเพื่อนครู

  YouTube Video  ส่ง 20 มิ.ย. 2560 08:46 โดย chokchai chk
 • โรงเรียนหนองกราดวัฒนา-โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการประสานงานเพื่อระดมทรัพยากรส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
  วันที่ 19 มิถุนายน 2560 นางสาวดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา พร้อมด้วยนายนัทธพันธ์ เปรื่องนนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองกราดวัฒนา รับการประเมิน "โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการประสานงานเพื่อระดมทรัพยากรส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น" ณ ห้องประชุม โรงเรียนหนองกราดวัฒนา


  ส่ง 19 มิ.ย. 2560 21:56 โดย โรงเรียน หนองกราดวัฒนา
 • โรงเรียนหนองกราดวัฒนา-ผอ. สมพ.31 เดินทางมาเยี่ยมชมและให้กำลังใจในการทำงาน
  วันที่ 19 มิถุนายน 2560 นางสาวดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา พร้อมด้วยนายนัทธพันธ์ เปรื่องนนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา นำคณะครูนักเรียนโรงเรียนหนองกราดวัฒนาต้อนรับ นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 และคณะที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมบรรยากาศการทำงานและการจัดกิจกรรมของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองกราดวัฒนา ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ที่เดินทางมาเยี่ยมชมและให้กำลังใจในการทำงาน


  ส่ง 19 มิ.ย. 2560 21:49 โดย โรงเรียน หนองกราดวัฒนา
 • โรงเรียนหนองบัวละครวิทยารับการติดตามนโยบายและจุดเน้น สพฐ. จากท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
     
          
            เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยารับการติดตามนโยบายและจุดเน้น สพฐ.จากท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนครั้งนี้ได้รับคำชี้แนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-Net) โรงเรียนหนองบัวละครวิทยาขอกราบขอบพระคุณท่าน ที่กรุณาให้เกียรติมาเยี่ยมโรงเรียน ณ โอกาสนี้


  ส่ง 19 มิ.ย. 2560 20:21 โดย โรงเรียน หนองบัวละครวิทยา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 3237 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Comments