test page

ประกาศล่าสุด

 • โรงเรียนพิมายวิทยาจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาและเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
  เมื่อวันที่ 15  กันยายน  2560  โรงเรียนพิมายวิทยาจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาเงินบริจาคและเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมรัฐสมาคาร  โดยนายวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณผู้บริหาร และได้รับเกียรติจากนายดนัย  ตั้งเจิดจ้า  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพิมาย ในนามประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพิมายวิทยา พร้อมสมาคมศิษย์เก่าและแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในครั้งนี้ด้วย
  ภาพกิจกรรม


  ขอบคุณภาพกิจกรรมฝ่ายโสตฯ โรงเรียนพิมายวิทยา

  ส่ง 18 ก.ย. 2560 00:07 โดย โรงเรียน พิมายวิทยา
 • โรงเรียนเสิงสาง จัดนิทรรศการ "ผลงานการสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์"
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเสิงสาง จัดนิทรรศการ "ผลงานการสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์" โครงการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเสิงสาง โดยจัดการประกวดแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มอบเกียรติบัตร  และเผยแพร่ผลงาน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนเสิงสาง  ส่ง 15 ก.ย. 2560 01:31 โดย Soengsang School
 • โรงเรียนเสิงสางจัดกิจกรรมโครงการ “ร้อยดวงใจวาดรูปพ่อ สานต่อที่พ่อทำ พระผู้ทรงนำศาสตร์แห่งศิลป์อัครศิลปินไทย”

  โรงเรียนเสิงสาง โดยหอศิลป์เสิงสาง ร่วมกับคณะครู นักเรียน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนอำเภอเสิงสาง เปิดกิจกรรม โครงการ  “ร้อยดวงใจวาดรูปพ่อ สานต่อที่พ่อทำ พระผู้ทรงนำศาสตร์แห่งศิลป์อัครศิลปินไทย”  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนเสิงสาง ได้รับเกียรติ จาก นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง เป็นประธานในพิธี  โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการร้อยดวงใจของคณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนเสิงสาง ร่วมกันวาดรูปพ่อของแผ่นดิน จำนวน 40 กว่าภาพ ต่อจากนั้น จะลงพื้นที่นำชุมชนวาดรูป  และจัดแสดงนิทรรศการภาพวาดเผยแพร่สู่สาธารณชน ต่อไป 
  ส่ง 15 ก.ย. 2560 01:43 โดย Soengsang School
 • โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยาจัดกิจกรรมเด็กน้อยลอยน้ำ
  เมื่อวันที่  14  กันยายน  2560  ณ  บริเวณโดมหน้าเสาธง  โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา  นายมงคล  ไหมล้วน  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา  เปิดการอบรมโครงการเด็กน้อยลอยตัว ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6  จำนวน  659 คน โดยได้รับความร่วมมือจาก นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง ในนามประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง นายเสถียร  พิรักษา  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่  อสม.ตำบลขุนทองและข้าราชการ เจ้าหน้าที่อบต.ขุนทอง  มาให้ถ่ายทอดความรู้เพื่อเอาตัวรอดจากการจมน้ำ ฝึกให้นักเรียนรู้จักการลอยตัวในน้ำด้วยตัวเองและสิ่งของใกล้ตัวที่ลอยน้ำได้ สามารถช่วยเหลือผู้จมน้ำได้อย่างถูกวิธีและสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้แก่ผู้อื่นได้    ส่ง 14 ก.ย. 2560 03:55 โดย โรงเรียน เกล็ดลิ้นวิทยา
 • พิธีกษิณากติเวทิตาจิต โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

               ฝากกลอนกราบลาครู


  เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ย
  กาลเกษียณเวียนมาน่าใจหาย
  ต้องอำลาจากกันแสนอาลัย
  แต่สายใยความผูกพันยังมั่นค

  คุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐาน
  ตรากตรำงานอย่างซื่อสัตย์มิไหลหลง
  พัฒนาชาติไทยปักธงชัยให้เรืองรอง
  เกรียติดำรงก้องปรากฎมิวางวาย

  ระยะทางจักษ์เป็นเครื่องพิสูจน์ม้า
  วันเวลาบอกคุณค่าของคนได้
  ผ่านร้อนเย็นอุปสรรคมามากมา
  ความดีงามที่สร้างไว้มิมีเลือน

  ขออัญเชิญพระไตรรัตน์มาปกป้อง
  จงคุ้มครองให้มีสุขหาใครเหมือน
  เกรียติภูมิจะปรากฏเป็นหลักเรือน
  คอยย้ำเตือนตราตรึงตราบนิรันดร์

  ด้วยรักและเคารพ
  จากนักเรียน คณะครู ปชม


            วันที่ 13 กันยายน 2560 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตจัดพิธีกษิณากตเวทิตาจิต ให้แก่คุณครูผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2560 จำนวน 7ท่าน  ได้แก่ คุณครูจินรัตน์  พิทยาบูรณ์  คุณครูอรวรรณ พรพิทักษ์สกุล  คุณครูเบญจมาศ  แก้วระหันต์  คุณครูสุทธี  จรสระน้อย  คุณครูพิทักษ์  ประเสริฐ  คุณครูธนพร ชยันตรดิลก คุณครูสุวิภา  ประยูรพีรพุฒิ  โดยมีการเดินขบวนสวนสนามกองเกียรติยศ  การรำแสดงกตเวทิตาจิต และการกล่าวความรู้สึกต่อลูกศิษย์และเพื่อนร่วมงานของคุณครูเกษียณทั้ง 7 ท่าน

     รูปภาพทั้งหมด คลิ๊กที่นี่


  ส่ง 13 ก.ย. 2560 18:15 โดย โรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 3462 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Comments