ข่าวกิจกรรม สพม.นครราชสีมา


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.สุรินทร์

โพสต์โดยsaran makkhangphanao   [ อัปเดต ]

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.สุรินทร์
        นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.นครราชสีมา เป็นประธานการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.สุรินทร์ โดยมี รอง ผอ.สพม.นครราชสีมาและบุคลากรทางการศึกษา สพม.นครราชสีมา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมใหม่ สพม.นครราชสีมา
การประชุมหารือการส่งมอบพื้นที่โรงเรียนโคราชพิทยาคม ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองในการดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก

โพสต์โดยsaran makkhangphanao   [ อัปเดต ]

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 
        นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.นครราชสีมา เป็นประธานการประชุมหารือการส่งมอบพื้นที่โรงเรียนโคราชพิทยาคม ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองในการดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน      
เมืองนครราชสีมา โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กรรมการการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม โรงเรียนโคราชพิทยาคม นครราชสีมาการประชุมพิจารณารูปแบบการพัฒนาและหลักการบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

โพสต์โดยsaran makkhangphanao   [ อัปเดต ]

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 
        นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.นครราชสีมา เป็นประธานการประชุมพิจารณารูปแบบการพัฒนาและหลักการบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา โดยมี รอง ผอ.สพม.นครราชสีมา ผอ.กลุ่มฯ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมณ ห้องประชุมใหม่ สพม.นครราชสีมา

"แค่โยกโลกก็เปลี่ยน ด้วยแอโรบิค" กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สพม.นม.

โพสต์2 ธ.ค. 2564 22:34โดยsaran makkhangphanao   [ อัปเดต 3 ธ.ค. 2564 01:15 ]

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 
        นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "แค่โยกโลกก็เปลี่ยน ด้วยแอโรบิค" โดยมี รอง ผอ.สพม.นครราชสีมา และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรม ณ บริเวรหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา


การประชุม คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ประสบอุทกภัย ครั้งที่ 1/2564

โพสต์2 ธ.ค. 2564 20:37โดยsaran makkhangphanao   [ อัปเดต 2 ธ.ค. 2564 20:44 ]

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.
        นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.นครราชสีมา มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์  สมนอก  รอง ผอ.สพม.นครราชสีมา             เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ประสบอุทกภัย ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสมศักดิ์ พันธุ์เกษม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา


การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์30 พ.ย. 2564 23:35โดยsaran makkhangphanao   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2564 23:39 ]

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 
        นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.นครราชสีมา มอบหมายให้ นางจารุวรรณ บุญโต รอง ผอ.สพม.นครราชสีมา เป็นประธาน การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม ณ โรงเรียนพุดซาพิยาคม จังหวัดนครราชสีมา

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2564

โพสต์30 พ.ย. 2564 23:16โดยsaran makkhangphanao   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2564 23:19 ]

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 
          เวลา 08.00 น. นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.นครราชสีมา เป็นประธานรับชมการถ่ายทอดพุธเช้าข่าว สพฐ. 
ครั้งที่ 44/2564 ต่อด้วยการประชุมติดตามและวางแผนการทำงานประจำสัปดาห์ โดยมีบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสมศักดิ์ พันธ์เกษม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
การประชุมเตรียมความพร้อมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564

โพสต์30 พ.ย. 2564 01:21โดยsaran makkhangphanao   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2564 01:23 ]

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
          นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.นครราชสีมา เป็นประธาน การประชุมเตรียมความพร้อมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา


การประชุมจัดทำเเผนงบประมาณ ประจำปี 2566

โพสต์30 พ.ย. 2564 01:13โดยsaran makkhangphanao

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
        นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมจัดทำเเผนงบประมาณ ประจำปี 2566 โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม ณ หอประชุมโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
กิจกรรม morning talk สพม.นครราชสีมา

โพสต์28 พ.ย. 2564 18:59โดยsaran makkhangphanao   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2564 23:07 ]

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน  2564
        เวลา 08.30 น. นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.นครราชสีมา มอบหมายให้ นาย ณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน
รอง ผอ.สพม.นครราชสีมา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ  กิจกรรม morning talk ณ บริเวณหน้าเสาธง สพม.นครราชสีมา

1-10 of 120