วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30-10.30 น. คณะครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ เข้าอบรบการสื่อสารอย่างสันติ จากนายแพทย์ โรงพยาบาล มทส. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

โพสต์โดยโรงเรียน สุรนารีวิทยา 2


รอบรั้ว ส.ธ.พ ฉบับที่ 107 เดือน พฤศจิกายน 2563

โพสต์โดยโรงเรียน สุรธรรมพิทักษ์


รอบรั้ว ส.ธ.พ ฉบับที่ 106 เดือน พฤศจิกายน 2563

โพสต์โดยโรงเรียน สุรธรรมพิทักษ์


เทศกาลเที่ยวพิมาย ปี ๒๕๖๓

โพสต์โดยโรงเรียน พิมายวิทยา

ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.๓๑ เยี่ยมชม และให้กำลังใจแก่ทัพนักแสดงจากโรงเรียนพิมายวิทยา กว่า ๒๐๐ ชีวิต ในเทศกาลเที่ยวพิมาย ปี ๒๕๖๓ การแสดงแสง สี เสียง และสื่อผสม ปาจิต อรพิม "อโรคยา เมตตาแห่งราชันย์" โดยมีนายชูชีพ แรงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยาและคณะผู้บริ
หารให้การต้อนรับ

1-10 of 5672