นายชูชาติ อยู่สอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพาลัย ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเทศกาลสงกรานต์

โพสต์13 เม.ย. 2560 06:46โดยโรงเรียน เทพาลัย

วันที่ 13 เมษายน 2560  นายชูชาติ อยู่สอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพาลัย ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเทศกาลสงกรานต์เททองรูปเหมือนหลวงปู่คงคนครพิทักษ์และหลวงปู่บา(รศ.13) ณ วัดบ้านวัด ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมาโรงเรียนหนองกราดวัฒนา ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวประจำปี 2560

โพสต์12 เม.ย. 2560 17:19โดยโรงเรียน หนองกราดวัฒนา

วันที่ 11 เมษายน 2560 นางสาวดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา พร้อมด้วย นายนัทธพันธ์ เปรื่องนนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา และตัวแทนคณะครูบุคลากรโรงเรียนหนองกราดวัฒนา เดินทางร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.ชูเกียรติ วิเศษเสนา อดีตผอ.สพม.31 เป็นประธานในพิธี และผอ.กิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.31 นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ในสังกัดสพม.31 ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำขอพร คารวะผู้อาวุโส ด้วยความเคารพ ณ หอประชุม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมาโรงเรียนพิมายวิทยา จัดการสอบแข่งขันนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔

โพสต์8 เม.ย. 2560 05:36โดยโรงเรียน พิมายวิทยา

โรงเรียนพิมายวิทยาจัดการสอบแข่งขันนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  ระหว่างวันที่ ๑-๒  เมษายน  ๒๕๖๐ โดยมีนายสมาน  ชูมี รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายงานบริหารวิชาการได้พบปะพูดคุยชี้แจงกับนักเรียนก่อนแยกย้ายเข้าห้องสอบ
ภาพกิจกรรม

พัชรนันท์ / รายงาน


นักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เปตอง"ย่าโมเกมส์" ๒๕๖๐

โพสต์8 เม.ย. 2560 04:53โดยโรงเรียน พิมายวิทยา   [ อัปเดต 9 เม.ย. 2560 02:18 ]

เมื่อวันที่ ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เนื่องในงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี เปตองโอเพ่น "ย่าโมเกมส์" ๒๕๖๐  ณ สนามกีฬา ๘๐ พรรษ นครราชสีมา โดยนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท 14 ปี ฝึกซ้อมและดูแลโดยคุณครูสุวิมล  พันธ์ุแสง  ภายใต้การควบคุมของนายวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา
ภาพกิจกรรม


ขอขอบคุณ  ภาพและข้อมูลจากครูสุวิมล พันธ์ุแสง
พัชรนันท์ / รายงาน


โรงเรียนพิมายวิทยาเข้าร่วมแข่งกันกีฬาเปตองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่

โพสต์8 เม.ย. 2560 03:24โดยโรงเรียน พิมายวิทยา   [ อัปเดต 9 เม.ย. 2560 02:44 ]

โรงเรียนพิมายวิทยานำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเปตองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๓๗ ประเภทยุวชนชาย และทีมยุวชนหญิง ณ สนามเปตองสุพรรณบุรี  จ.สุพรรณบุรี  โดยทีมยุวชนชาย มีทีมร่วมการแข่งขันจำนวน ๘๐ ทีม ทีมพิมายวิทยาเข้ารอบ ๓๒ ทีมยุวชนหญิง มีทีมแข่งขันจำนวน ๔๘ ทีมพิมายวิทยาเข้ารอบ ๘ ทีมสุดท้าย โดยมีคุณครูสุวิมล  พันธ์ุแสง ผู้ฝึกซ้อมและควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน  ควบคุมการฝึกซ้อมโดย นายวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา
ทีมยุวชนชายอายุไม่เกิน  ๑๕ ปี
๑.ด.ช.ศักรินทร์  เกตุทับ
๒.ด.ช.สมิต  เที่ยงเทพ
๓.ด.ช.สิทธิพล  ทะระ
๔.ด.ช.นันทวุฒิ  บุญกำเนิด
ทีมยุวชนหญิงอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
๑.ด.ญ.รสิตา  กินบุญ
๒.ด.ญ.อภัทรชา  แก้วทะเล
๓.ด.ญ.ศตกมล  เลือดสงคราม
๔.ด.ญ.ธัญชนก  ทรงพระ
ภาพกิจกรรม
ขอบคุณภาพจากครูสุวิมล พันธุ์แสง
พัชรนันท์ / รายงาน

โรงเรียนพิมายวิทยาจัดพิธีลงเสาเอกป้ายโรงเรียนพิมายวิทยา

โพสต์8 เม.ย. 2560 02:59โดยโรงเรียน พิมายวิทยา   [ อัปเดต 8 เม.ย. 2560 03:01 ]

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐  โรงเรียนพิมายวิทยาจัดพิธีลงป้ายเสาเอกเพื่อก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนพิมายวิทยา (ทางทิศตะวันออก)
โดยมีนายวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
ภาพกิจกรรม


พัชรนันท์ / รายงาน

โรงเรียนพิมายวิทยาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖

โพสต์8 เม.ย. 2560 02:45โดยโรงเรียน พิมายวิทยา   [ อัปเดต 8 เม.ย. 2560 03:28 ]

เมื่อวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๐  โรงเรียนพิมายวิทยาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  ณ  หอประชุมรัฐสมาคาร  โรงเรียนพิมายวิทยา  โดยมีนายวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยาให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยประธานคณะกรรมการสถานศึกษานายดนัย ตั้งเจิดจ้าให้เกียรติร่วมพิธีดังกล่าว
พิธีมอบแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง  ช่วงแรกเป็นการมอบแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  และช่วงที่ ๒ เป็นการมอบแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  พร้อมทั้งมีพิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีที่สืบเนื่องมายาวนาน  และหลังจากเสร็จพิธีก็มีการเลี้ยงอำลาสถาบันโดยให้นักเรียนและครูได้ร่วมทานอาหารและร่วมร้องเพลง โดยมีคณะผู้บริหารได้ขึ้นร่วมร้องเพลงเพื่ออำลาอาลัยในครั้งนี้ด้วย 

พัชรนันท์  /  รายงาน
โรงเรียนเมืองคงอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Google Apps และ DLIT

โพสต์5 เม.ย. 2560 20:27โดยโรงเรียน เมืองคง

       ระหว่างวันที่ 4 - 5 เมษายน 2560 นายสุพล เชื่อมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง เป็นประธานในพิธี การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Google Apps for Education และ DLIT ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 ชั้น 2 อาคาร 1 โรงเรียนเมืองคง
        เพื่อให้ครูผู้สอนโรงเรียนเมืองคงสามารถใช้ Google Apps for Education และ DLIT ในการทำงาน การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครู และผู้เรียน เพื่อใช้เทคโนโลยี ICT เสริมการเรียนรู้สู่วิถีแห่งการเรียนรู้ในอนาคต และเพื่อเป็นการสนองต่อความต้องการของผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย


ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 7 คน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ หน้าจอ


โรงเรียนเมืองคงอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM ศึกษา สู่การออกแบบการเรียน

โพสต์5 เม.ย. 2560 20:25โดยโรงเรียน เมืองคง

       วันที่ 3 เมษายน 2560 นายสุพล เชื่อมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง เป็นประธานในพิธี การอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM ศึกษา สู่การออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ณ ห้องประชุมกุดรัง โรงเรียนเมืองคง 
       โดยกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนเมืองคง ผู้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM ศึกษา ซึ่งเป็นการนำนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลสู่การปฏิบัติต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม โดยเพื่อให้ครูผู้สอนของโรงเรียนเมืองคงสามารถออกแบบการเรียนรู้บูรณาการ STEM ศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการคิด ตั้งคำถาม แก้ปัญหา และการหาข้อมูล และวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ เพื่อให้สามารถนำไปใช้บูรณาการกับชีวิตประจำวัน ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ ชุดสูท

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืนในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 13 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มโรงเรียนหนองกราดวัฒนา จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่

โพสต์5 เม.ย. 2560 07:12โดยโรงเรียน หนองกราดวัฒนา

วันที่ 5 เมษายน 2560 นางสาวดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา นำคณะผู้บริหารพร้อมทั้งคณะครูบุคลากรและคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนหนองกราดวัฒนา จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันปีใหม่ไทยและประเพณีสงกรานต์ให้กับบุคลากรของโรงเรียนหนองกราดวัฒนาได้ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงถึงความรัก ความเคารพ ความสามัคคี และความผูกพันของบุคลากรโรงเรียนหนองกราดวัฒนา และได้รับเกียรติจากนางสาวดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา และคณะครูผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เป็นประธานให้คณะครูโรงเรียนหนองกราดวัฒนาได้แสดงความเคารพด้วยการรดน้ำขอพร ก่อนเดินทางกลับบ้านในช่วงปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559

1-10 of 3117