โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ โดย ผู้อำนวยการพิษณุ คุณชื่น จัด และ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 65 พรรษา..โดยมีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีทำบุญตักบาตร และ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

นายจักรวาล เปรมฤดีชัยศักดิ์ นักเรียนโรงเรียนโคราชพิทยาคม คว้า 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดงในกีฬา ASEAN PARAGAMES 2017

โพสต์โดยโรงเรียน โคราชพิทยาคม

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ดร.สมจิต  มุ่งกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม และคณะครู-นักเรียนโรงเรียนโคราชพิทยาคม ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายจักรวาล  เปรมฤดีชัยศักดิ์ นักเรียนเรียนรวม จากการได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬา ASEAN PARAGAMES KUALA LUMPUR 2017 ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 17-23 กันยายน 2560 

ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์โดยโรงเรียน หนองกราดวัฒนา

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นางสาวดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนานำคณะครผู้บริหารคณะครูบุคลากรโรงเรียนหนองกราดวัฒนาต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
โรงเรียนเมืองคงรับมอบโล่เกียรติยศเพื่อรับรองเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โพสต์โดยโรงเรียน เมืองคง

    วันที่ 16 ตุลาคม 2560  ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผอ. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)      ได้มอบโล่เกียรติยศ ให้กับ รร.เมืองคง โดยมี รองฯ ณกุล เนาว์ช้าง       ผู้แทนโรงเรียนเมืองคง รับมอบ ในฐานะที่เป็นโรงเรียน  ในโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  และ ได้มอบวุฒิบัตร แก่ครูพี่เลี้ยงทางวิชาการ และครูผู้ผ่านการประเมินการพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ณ ห้องแกรนด์ฮอล 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กทม.ต้อนรับผู้อำนวยการ วรณัฐ ทีบัวบาน

โพสต์16 ต.ค. 2560 20:36โดยโรงเรียนบึงพะไล สพม.31

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นายพิทยา ไชยมงคล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีต้อนรับผู้อำนวยการ วรณัฐ ทีบัวบาน วันที่ 16 ตุลาคม 2560 โดยมีนายวันชัย จันคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล เป็นตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบึงพะไล ร่วมต้อนรับ ผอ.วรณัฐ ทีบัวบาน และคณะ
การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โพสต์16 ต.ค. 2560 03:44โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2560 03:47 ]

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม ได้เข้ารับการประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
“ ระดับทอง ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดย นายเอื้อ ทรวงโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ เป็นประธานกรรมการ
นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนขามสะแกแสง และนายประภาส ชาตี ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 
ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว ณ ห้องพอเพียง โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม โดย นางพัชรี  รักษาสุวรรณ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครูและบุคลากร รับการประเมินแบบกัลยาณมิตรและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่างๆ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โพสต์14 ต.ค. 2560 09:52โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม

ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 ผู้อำนวยการพัชรี รักษาสุวรรณ นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดใหญ่สีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดย นายยงยุทธ ป้อมเอี่ยม นายอำเภอสีคิ้ว เป็นประธานในพิธี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์14 ต.ค. 2560 09:47โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม   [ อัปเดต 14 ต.ค. 2560 10:32 ]

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ผู้อำนวยการพัชรี รักษาสุวรรณ นำทีมวิทยากรแกนนำในการให้ความรู้คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม โดยท่านผู้อำนวยการนิพนธ์ โรจนภานุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา เยี่ยมชมงานศิลปะโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา

โพสต์13 ต.ค. 2560 16:49โดยโรงเรียน ธารปราสาทเพชรวิทา

        นายวิทยา ดวงใจ และคณะครูโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยาต้อนรับคณะผู้อำนวยการเกษม เกตุดี และครู บุคลากรจากโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา จ. ชัยนาท สพม. 5 มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศิลปะโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบ รอบ ๑ ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โพสต์13 ต.ค. 2560 16:37โดยโรงเรียน ธารปราสาทเพชรวิทา   [ อัปเดต 13 ต.ค. 2560 16:38 ]

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. นายวิทยา ดวงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา นำตัวแทนคณะครูบุคลากร ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบ รอบ ๑ ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ วัดโนนหมัน ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม "อบรมการสร้างหนังสือออิเล็คทรอนิกส์และสร้างเว็บเพจ"

โพสต์11 ต.ค. 2560 22:54โดยโรงเรียน พิมายดำรงวิทยาคม

 12  ตุลาคม  2560  นายธนวัฒน์  สุขเกษาม  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม จัดให้มีการอบรมการสร้างหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ โดยมีนางขณิชท์  ศรีวัชรกุล เป็นวิทยากร และการสร้างเว็บเพจรายบุคคล โดยมีนางสาวปัทมา  นามแสงผา เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมหิมพานต์
1-10 of 3510