โรงเรียนหนองกราดวัฒนา-กิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม

โพสต์11 ก.ค. 2562 20:55โดยโรงเรียน หนองกราดวัฒนา

11 - 12 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนาพร้อมด้วยนายสมชาย สุวรรณมาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนาและคณะครูนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ร่วมกิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ เทิดพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดวงจิต สนิทกลาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้
ณ วัดสันติประชาธรรม

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา-พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนาม

โพสต์11 ก.ค. 2562 20:53โดยโรงเรียน หนองกราดวัฒนา

3 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.00 น.ดร.ดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา มอบหมายให้นายสมชาย สุวรรณมาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนาเป็นประธานในพิธนำคณะผู้กำกับลูกเสือและคณะลูกเสือโรงเรียนหนองกราดวัฒนากระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันาถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนหนองกราดวัฒนา

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 31 เดือน กรกฎาคม 2562

โพสต์8 ก.ค. 2562 19:19โดยโรงเรียน สีดาวิทยา


จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 30 เดือน กรกฎาคม 2562

โพสต์8 ก.ค. 2562 06:02โดยโรงเรียน สีดาวิทยา


1-10 of 4749