โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ โดย ผู้อำนวยการพิษณุ คุณชื่น จัด และ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 65 พรรษา..โดยมีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีทำบุญตักบาตร และ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยาจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560

โพสต์โดยโรงเรียน เกล็ดลิ้นวิทยา

เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2560  ณ  โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  นายมงคล  ไหมล้วน  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา  เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  มีพิธีถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  และมอบรางวัลแม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา  2560กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2560

โพสต์โดยโรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต

   ผู้อำนวยการ นิรมิต ดวดกระโทกและรองผู้อำนวยการ ไพฑูรย์ โนนสูงเนิน ร่วมกันเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต และมอบเกยรติบัตรให้นักเรียนที่ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมวาดภาพระบายสีทั้ง ม.ต้นและ ม.ปลาย เนื่องในวันวัทยาศาสตร์แห่งชาติรูปภาพทั้งหมด คลิ๊กที่นี้

ศูนย์สะเต็มศึกษา โรงเรียนพิมายวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้แบบบูรณาการ A-Stem

โพสต์โดยโรงเรียน พิมายวิทยา

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม  2560  โรงเรียนพิมายวิทยาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้แบบบูรณาการ STEM  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (A-Stem) แก่คณะครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  ณ  หอประชุมรัฐสมาคาร  โรงเรียนพิมายวิทยา  โดยได้รับเกียรติจาก นายชาตรี  ดีทองหลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนพิมายวิทยาให้เกียรติร่วมกิจกรรมและดูแลตลอดการอบรม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้นำความรู้ไปใช้กับการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้   โดยช่วงเช้าเป็นกิจกรรมการมัดย้อม  และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมสร้างเสียงดนตรีจากวัดดุแก้วชนิดต่าง ๆ และยังดีไซน์เนอร์ (การออกแบบเสื้อผ้าจากวัสดุที่กำหนดให้) 
ภาพกิจกรรมขอบคุณภาพกิจกรรมคณะ STEM Education โรงเรียนพิมายวิทยา


โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ปี 2560

โพสต์20 ส.ค. 2560 21:56โดยโรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี

วันที่  18  สิงหาคม  2560  โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี  จัดกิจกรรมศึกษาศึกษาแหล่งเรียนรู็และทัศนศึกษา  ให้กับนักเรียนทุกคน  โดยศึกษาแหล่งเรียนรู้งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  เมืองทองธานี  และทัศนศุึกษาแหล่งเรียนรู้ชายทะเลบางแสน
  
  
    
                       
  
  


กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนบึงพะไล

โพสต์20 ส.ค. 2560 20:37โดยโรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ภายใต้คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560 : จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไลได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธี


กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ และค่ายดาราศาสตร์โรงเรียนเทพาลัย

โพสต์20 ส.ค. 2560 15:53โดยโรงเรียน เทพาลัย

     โรงเรียนเทพาลัย นำโดย ผอ.ชูชาติ อยู่สอาด และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 มีกิจกรรมการจัดนิทรรศการของนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 การแข่งขันตอบปัญหา การแข่งแขันจรวจขวดน้ำ การแข่งขันวาดภาพ เป็นต้น และนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ม.4-ม.5  โดยมีคณะวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาให้ความรู้กับนักเรียน ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนเทพาลัย

โรงเรียนพิมายวิทยาจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์20 ส.ค. 2560 04:51โดยโรงเรียน พิมายวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม  2560 โรงเรียนพิมายวิทยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา  2560  โดยนายสินทบ  พระทอง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยาให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  พร้อมคณะผู้บริหารและครู  ร่วมกิจกรรรมครั้งนี้  ในงานได้มีการจัดกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมาย เช่น นิทรรศการ ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอภิปรายทางวิชาการ การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การประกวดการแข่งขันต่าง ๆ เช่น โครงการทางวิทยาศาสตร์และสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ การประกวดเครื่องแต่งกายด้วยขยะรีไซเคิล  เป็นต้น  ในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้มีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นในสาขาวิชาต่าง ๆ การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ นับได้ว่ามีส่วนที่จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
ภาพกิจกรรมโรงเรียนพิมายวิทยาจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

โพสต์17 ส.ค. 2560 20:27โดยโรงเรียน พิมายวิทยา   [ อัปเดต 20 ส.ค. 2560 04:05 ]

วันที่  11  สิงหาคม  2560  โรงเรียนพิมายวิทยาจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  โดยนายวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  กิจกรรมช่วงเช้าจะเป็นการทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล  ลงนามถวายพระพร
 และถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  และมอบรางวัลแต่แม่ดีเด่น พร้อมประดับเข็มกลัดพระราชทาน 60 พรรษา  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี แก่คณะผู้บริและครู และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมทำความโรงเรียน Big Cleaning day ถวายเป็นพระราชกุศล
ภาพกิจกรรม


โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์บูรณาการห้องสมุด

โพสต์17 ส.ค. 2560 19:47โดยโรงเรียน ท่าช้างราษฏร์บำรุง

ในวันพุธที่ 16 ส.ค.60 โรงเรียนท้าช้างราษฎร์บำรุงได้จัดกิจกรรมที่บูรณาการ 3 กิจกรรมระหว่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และห้องสมุดที่รวมงานทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภายใต้ชื่องาน"มองผ่านวรรณกรรมสู่สายสัมพันธ์อาเซี่ยน" นำโดยท่่านผู้อำนวยการพงษ์มิตร สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีการประกวดทำซุ้มอาเซียน ประกวดมิสรีไซเคิล เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนักเรียน...

นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 โรงเรียนเทพาลัย เข้าร่วมโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ตำบลเทพาลัย

โพสต์17 ส.ค. 2560 15:08โดยโรงเรียน เทพาลัย

 นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 โรงเรียนเทพาลัย เข้าร่วมโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ตำบลเทพาลัย วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนเทพาลัย 

1-10 of 3426