Open House Phoowittaya 2019

โพสต์โดยโรงเรียน ภู่วิทยา


โรงเรียนปากช่องกิจกรรมทัศนศึกษา ลูกเสือ-เนตรนารี เหล่าเสนา ม.3

โพสต์โดยโรงเรียน ปากช่อง


โรงเรียนมิตรภาพวิทยา

โพสต์โดยโรงเรียน มิตรภาพวิทยา


โรงเรียนมิตรภาพวิทยา

โพสต์โดยโรงเรียน มิตรภาพวิทยา

ในวันที่  17 - 18  มกราคม  2562  ผู้บังคับบัญชา  ลูกเสือ - เนตรนารี  โรงเรียนมิตรภาพวิทยา  ได้เข้าค่ายพักแรม  ณ  ค่ายลูกเสือสุนิตา  ตำบลท่าเยี่ยม  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ จัดติวเข้มภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ม. 3 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562

โพสต์โดยบุญเหลือ วิทยานุสรณ์


โรงเรียนหนองกราดวัฒนา-วันครูแห่งชาติ

โพสต์20 ม.ค. 2562 19:53โดยโรงเรียน หนองกราดวัฒนา

นางสาวดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนานำคณะครูโรงเรียนหนองกราดวัฒนาร่วมกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนบุญวัฒนา และ หอประชุมสพป.นม.5 อำเภอด่านชุนทด เนื่องในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2562

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา-กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

โพสต์20 ม.ค. 2562 19:52โดยโรงเรียน หนองกราดวัฒนา

นางสาวดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนาให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมรอบกองไฟค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหนองกราดวัฒนา ณ ทุ่งดอกกระเจียว จังหวัดชัยภูมิ

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 3 เดือน มกราคม 2562

โพสต์17 ม.ค. 2562 23:51โดยโรงเรียน สีดาวิทยา


โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคมร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๓

โพสต์17 ม.ค. 2562 20:39โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2562 20:41 ]


ร่วมกิจกรรมวันครู

โพสต์17 ม.ค. 2562 18:50โดยโรงเรียน ภู่วิทยา


1-10 of 4513