โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

โพสต์โดยโรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์   [ อัปเดต ]

วันที่ 26 มิถุนายน  พ.ศ. 2560 นายวิเชียร  ทองคลี่  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์  ได้อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560

โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์จัดงานพิธีมอบและเปิด "อาคาร บ.ล.ส. 40 ปี พินิจรวมใจ" และวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 41 ปี

โพสต์โดยโรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์   [ อัปเดต ]

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560  นายวิเชียร  ทองคลี่  ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการ  คณะครู  กรรมการสถานศึกษา  นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมกันจัดงานพิธีมอบและเปิดอาคาร "บ.ล.ส. 40 ปี พินิจรวมใจ" และวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 41 ปี โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติ  บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เป็นผู้รับมอบอาคาร "บ.ล.ส. 40 ปี พินิจรวมใจ" โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

โพสต์โดยโรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี   [ อัปเดต ]

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560 นายวีระศักดิ์  วนาภรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพโลก  นางสุวภัทร  กั้วมาลา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี  คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก  วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อให้รู้ถึงโทษและภัยของยาเสพติด วิธีการแก้ไขและป้องกันภัยของยาเสพติด  ไม่ให้ทำร้ายเยาชนและความเจริญก้าวหน้าของประเทศต่อไป
การอบรม PLC ของศูนย์การงาน

โพสต์25 มิ.ย. 2560 07:47โดยโรงเรียน สุรธรรมพิทักษ์

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community :PLC) ตามโครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สพม.31 ศุ่ความเป็นเลิศ ให้แก่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 จำนวน 50 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

อบรม PLC กลุ่มโรงเรียนอุบลรัตน

โพสต์24 มิ.ย. 2560 21:18โดยโรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ได้รับมอบหมายให้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โรงเรียนในกลุ่มอุบลรัตน จำนวน 10 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนอุบลรัตนฯ

กิจกรรมวันภาษาไทย อ.ร.ว.นม.

โพสต์24 มิ.ย. 2560 20:48โดยโรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา จัดกิจกรรมวันภาษาไทยประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิเช่น การแสดงละคร,การประกวดการแต่งกายในตัวละครวรรณคดีไทย ,การประกวดการอ่านทำนองเสนาะ,การประกาวดการร้องเพลงลูกทุ่ง ฯลฯ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้โดยการ "คลิกที่นี่"

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา-ทำดีเพื่อพ่อ

โพสต์23 มิ.ย. 2560 16:12โดยโรงเรียน หนองกราดวัฒนา

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นางสาวดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา พร้อมด้วยนายสมชาย สุวรรณมาศ นายนัทธพันธ์ เปรื่องนนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา นำคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนหนองกราดวัฒนา พร้อมด้วยปลัดอำเภอด่านขุนทด นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราดพร้อมด้วยตัวแทนชุมชนและหน่วยงานราชการในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ร่วมลงนามทำ MOU สถานศึกษาปลอดยาเสพติด พร้อมจัดกิจกรรมและอบรมนักเรียนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก มีการแสดงดนตรีและการแสดงจากชุมนุมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนหนองกราดวัฒนา


โรงเรียนหนองกราดวัฒนา-วันสุนทรภู่

โพสต์23 มิ.ย. 2560 16:02โดยโรงเรียน หนองกราดวัฒนา

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น นางสาวดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดย คุณครูวาสนา กองอุนนท์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่มสาระภาษาไทย นำคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนหนองกราดวัฒนาจัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนร่วมตอบคำถามแฟนพันธ์ุแท้สุนทรภู่, ประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดี, การแสดงดนตรี, การแสดงนาฏศิลป์, เป็นต้น ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนที่ทำให้ กิจกรรมวันสุนทรภู่ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์


กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนมหิศราธิบดี

โพสต์22 มิ.ย. 2560 04:28โดยyoeshi fodsongnern   [ อัปเดต ]

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายวินัย วิริยะประทีป ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี นำคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมหิศราธิบดี จัดกิจกรรมทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  การไหว้ครูของนักเรียนซึ่งนำโดยคณะกรรมการนักเรียน นำนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตนและกล่าวคำบูชาครู, และกิจกรรมมอบทุนการศึกษา, มอบเกียรติให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น TOP 10, และมอบรางวัลสำหรับนักเรียนที่ทำคะแนน O-NET ได้สูงใน 5 รายวิชา1-10 of 3245