จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 41 เดือน กันยายน 2562

โพสต์โดยโรงเรียน สีดาวิทยา


ร้อยดวงใจ มุทิตาครู

โพสต์17 ก.ย. 2562 07:20โดยโรงเรียน ภู่วิทยา   [ อัปเดต 17 ก.ย. 2562 08:03 ]


โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี

โพสต์3 ก.ย. 2562 02:04โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม   [ อัปเดต 3 ก.ย. 2562 02:05 ]


ประมวลภาพ : #สิปปนนท์  สายสิน
เผยแพร่ : #กิตติธัช  สืบสุนทร

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับพระราชทานเกียรติบัตร งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ ๑

โพสต์2 ก.ย. 2562 00:25โดยโรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา   [ อัปเดต 3 ก.ย. 2562 21:32 ]


โรงเรียนหนองกราดวัฒนา-แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตร

โพสต์27 ส.ค. 2562 20:09โดยโรงเรียน หนองกราดวัฒนา

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ดร.ดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนานำคณะครูร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนายสมชาย สุวรรณมาศ ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการดีเด่นจากสมาคมรองแห่งประเทศไทย นางสาวปิยรัตน์ จำปาเทศ นางสาววิภาวรรณ หยัดผู้ดี ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ระดับกลุ่มโรงเรียนและนายกฤตยา นิจจอหอ ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเหรียญทองเขตพื้นที่การศึกษา

1-10 of 4817