๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

โพสต์4 ต.ค. 2560 07:34โดยโรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา   [ อัปเดต 4 ต.ค. 2560 07:35 ]
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ดร.มะลิวัน ศรีโคตร ผู้อำนวยการฯ นำคณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์และนักเรียนร่วมพิธีเชิญธงชาติ ร้องเพลงชาติ เนื่องในวันครบรอบ ๑๐๐ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระราชทานธงไตรรงค์ ให้เป็นธงชาติของประเทศไทย เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญในฐานะที่ธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์แห่งการร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของคนไทย ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาติที่มิใช่วันหยุดราชการ โดยให้เริ่มตั้งแต่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันครบรอบ ๑๐๐ ปีเป็นต้นไป ดังนั้น เนื่องในโอกาสของการเฉลิมฉลองวันพระราชทานธงชาติไทยที่จะจัดขึ้นเป็นปีแรก รัฐบาลจึงจัดให้มีพิธีการเชิญธงชาติขึ้นสู่เสาในเวลา ๐๘.๐๐ น.  
Comments