กิจกรรมถวายราชสดุดีลูกเสือ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 25 พฤศจิกายน วันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

โพสต์21 พ.ย. 2561 05:35โดยโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม.31   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2561 05:35 ]

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ๒๕ พฤศจิกายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยผู้อำนวยการฯ ดร.เจริญ  ศรีแสนปาง เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ณ โดมเอนกประสงค์ ๒๐ ปี โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม  หลังจากเสร็จสิ้นพิธีถวายราชสดุดี คณะลูกเสือเนตรนารี ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย

Comments