15 ตุลาคม 2564 โนนสูงศรีธานีนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มแรก

โพสต์17 ต.ค. 2564 07:08โดยโรงเรียน โนนสูงศรีธานี

Comments