15 ตุลาคม 2564 โรงเรียนขามสะแกแสง นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มแรก

โพสต์18 ต.ค. 2564 07:10โดยโรงเรียน ขามสะแกแสง

Comments