1 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนภู่วิทยา ร่วมเดินรณรงค์ประชามติ

โพสต์5 ก.ค. 2559 03:49โดยส.ต.ท.หญิงญาดา รัตนกําเหนิด โรงเรียนพุดซาพิทยาคม
1 กรกฏาคม 2559 ลูกเสือ อาสายุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียน และคณะครูร่วมเดินรณรงค์การเชิญชวนลงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้ ณ เทศบาลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

Comments