๒๑ กันยายน วันสันติภาพโลก (World Peace Day)

โพสต์23 ก.ย. 2560 10:43โดยโรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ดร.มะลิวัน ศรีโคตร ผู้อำนวยการฯ อ่านสารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสันติภาพโลกสากล (International World Peace Day) เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและงดใช้ความรุนแรง หยุดทำสงคราม และร่วมมือกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นทั่วโลก
Comments