26 ก.ค. 63 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทพาลัย ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพพระครูวิสุทธิภาวนาญาณ (จิตร จิตฺตปญฺโญ)

โพสต์28 ก.ค. 2563 22:31โดยโรงเรียน เทพาลัย

Comments