AAR ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กลุ่มโรงเรียนสุรนารี

โพสต์19 ส.ค. 2559 17:06โดยโรงเรียน สีดาวิทยา
โรงเรียนสีดาวิทยา เป็นเจ้าภาพในการจัด  การทบทวนหลังปฎิบัติงาน (After Action Review: AAR)  ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  โดยมี นายสมัคร  ไวยขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มโรงเรียนสุรนารี เป็นประธาน

Comments