โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์จัดปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4

โพสต์18 พ.ค. 2557 21:09โดยบุญเหลือ วิทยานุสรณ์   [ อัปเดต 18 พ.ค. 2557 21:11 ]

nitade57_02

        กลุ่มงานกิจการนักเรียน  และงานสภานักเรียน  โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557  

ห้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557

                              nitade57_01
nitade57_03nitade57_06nitade57_07nitade57_08

             ถัดไป >>


Comments