โรงเรียนเทพาลัยจัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

โพสต์23 ส.ค. 2558 23:55โดยโรงเรียน เทพาลัย   [ อัปเดต 24 ส.ค. 2558 21:46 ]
    โรงเรียนเทพาลัย โดยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มงานวิชาการ จัดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 
ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเทพาลั


Comments