โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เข้าร่วมโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย

โพสต์5 ต.ค. 2558 16:38โดยโรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา   [ อัปเดต 5 ต.ค. 2558 16:39 ]
นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการฯ ให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ ๑๘ (http://www.247friend.net/) โดยโรงเรียนขามทะเลสอวิทยาสมัครเป็นศูนย์ถ่ายทอดสดผ่านบอรดแบนด์ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระหว่างวันที่ ๕-๑๑ ต.ค.๒๕๕๘ ในปีนี้มีนักเรียน ระดับชั้น ม.๔-๖ ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากComments