โรงเรียนพิมายวิทยาร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติด

โพสต์31 ม.ค. 2559 05:48โดยโรงเรียน พิมายวิทยา   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2559 18:54 โดย Punnawich Yurawong ]
โรงเรียนพิมายวิทยาร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลพิมาย ณ สนามโรงเรียนท้าวสุรนารี
(ระดมอนุสรณ์)  วันที่  30  มกราคม  2559  
ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 13 ปี. แและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 13 ปี
โดยมีคุณครูสุวิมล  พันธ์ุแสง  ครูผู้ฝึกซ้อม
ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
พัชรนันท์ / รายงาน


Comments