โรงเรียนพิมายวิทยาจัดงาน Open House ประจำปีการศึกษา 2558

โพสต์17 ก.พ. 2559 00:18โดยโรงเรียน พิมายวิทยา   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2559 19:17 ]
วันศุกร์ที่  12 กุมภาพันธ์  2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนพิมายวิทยาได้จัดกิจกรรมงาน Open House ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนาย  โดยมีนายชาติตระการ  ยอดสง่า  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยศึกษา เขต 31 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และผู้อำนวยการวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง  กล่าวรายงานพร้อมให้การต้อนรับ โดยกิจกรรมงานมีการแสดงผลงานนักเรียนด้านต่าง ๆ อาทิเช่น กลุ่มวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และมีการประกวดดนตรี และวิชาแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และวิชา is  เป็นต้น
ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  www.pm.ac.th

พัชรนันท์/รายงาน

Comments