โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา

โพสต์23 พ.ค. 2559 19:36โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2559 19:40 ]
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม  จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาโดยมีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรม

ภาพถ่ายโดย : งานโสตฯ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
เผยแพร่โดย : กิตติธัช  สืบสุนทร
Comments