โรงเรียนภู่วิทยาจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

โพสต์23 มิ.ย. 2557 18:45โดยBC6501_26 ส.ต.ท.หญิงญาดา รัตนกําเหนิด   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2557 18:46 ]
โรงเรียนภู่วิทยาจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 
โดย นายสุพล จอกทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนภู่วิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด
Comments