กิจกรรม "รวมพลัง ๓๕ เขตพื้นที่การศึกษาอีสานตอนล่าง ขับเคลื่อนสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา อย่างยั่งยืน"

โพสต์28 ก.ย. 2559 02:38โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม   [ อัปเดต 2 ต.ค. 2559 07:07 ]
โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม  เข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลัง ๓๕ เขตพื้นที่การศึกษาอีสานตอนล่าง ขับเคลื่อนสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา อย่างยั่งยืน" โดยท่าน ดร.วิชัย แสงศรี ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในเปิด  สพม.เขต ๓๑ มาครบทีมโดยท่านรองชาติตระการ ยอดสง่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ดร.มะลิวัน  ศรีโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม และครูแกนนำมาพร้อม กิจกรรมมีการให้ความรู้และแนวทางการทำงาน ของ ศรร รุ่นพี่ ต้อนรับและให้แนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียน. ศรร รุ่นน้อง ขอบคุณทีมงาน ปศพพ ทุกท่านที่อำนวยความสะดวกในการขับเคลื่อนงาน ณ โรงแรมเนวาด้าคอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี

Comments