การประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์28 ต.ค. 2559 20:03โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม   [ อัปเดต 28 ต.ค. 2559 20:04 ]
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2559  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาม เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 
โดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นายวิชา มานะดี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม โดยการนำของอดีตผอ.ดร.มะลิวัน ศรีโคตร ได้พัฒนางานของ รร.ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนได้เป็นตัวแทน สพม. 31 ในการรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นการสานต่องานของผอ.ท่านเดิมให้สำเร็จซึ่ง วันนี้จึงได้นำทีมบริหารของ รร.มาเข้าร่วมรับฟังเพื่อรับคำชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องจากคณะวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญขอบพระคุณ  ท่านผอ. มานะ ครุธาโรจน์ ท่านผอ.รร. อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย ที่ให้ความอนุเคราะห์และให้การต้อนรับในการให้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยไมตรีจิตอย่างดียิ่ง


Comments