คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โพสต์5 พ.ย. 2559 23:34โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2559 23:50 ]
1 พฤศจิกายน 2559 ช่วงเช้า คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร และคณะครูร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และมีพิธีถวายความอาลัย และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 9 นาที แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมพิมานทอง โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมภาพโดย : งานโสตฯ 
เผยแพร่ : กิตติธัช  สืบสุนทร

Comments