โรงเรียนขามทะเลสอวิทยาเข้าอบรมปฏิบัติการ STEM

โพสต์4 ก.ค. 2557 07:00โดยโรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2557 18:21 ]
นายกฤตพล ชุมสกุล ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต ๓๑ ,และครูโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ประกอบด้วย นายอภิศักดิ์ สิงหมารศรี(วิชาการ) ,นายสุทธิพันธ์ จันลาวงศ์(การงานฯ),นายโกวิทย์ ซื่อสัจลือสกุล(วิทยาศาสตร์),นางบุญชู รัตนพงศ์(ภาษาต่างประเทศ) และ น.ส.ลดาวัลย์ เกษมอมรกุล(คณิตศาสตร์) เข้าอบรมปฏิบัติการเพื่อทักษะและนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา (Science,Technology,Engineering and Mathematics : STEM) วันที่ ๔-๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ เดอะโกลเด้นฮิลล์ รีสอร์ท นครนายก โดยมี ดร.พิธาน พื้นทอง ผอ.สนก. เป็นประธานเปิดการอบรม
Comments