โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม อบรมปฏิบัติการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์

โพสต์4 ก.ค. 2561 01:33โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2561 01:35 ]
ประมวลภาพ : สิปปนนท์  สายสิน
เผยแพร่ : กิตติธัช  สืบสุนทร

Comments