โรงเรียนพิมายวิทยาให้การต้อนรับ ดร. รัตติมา พานิชอนุรักษ์

โพสต์3 ก.พ. 2563 21:49โดยโรงเรียน พิมายวิทยา   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2563 17:27 ]
นายวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา พร้อมด้วยประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
คณะผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียน ให้การต้อนรับ ดร. รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 31 คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะเจ้าหน้าที่ เนื่องในโอกาสการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

มัธยมศึกษา เขต 31

Comments