การตรวจเยี่ยมการประเมินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๔ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

โพสต์29 ต.ค. 2564 05:19โดยโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม.31   [ อัปเดต 29 ต.ค. 2564 05:22 ]

     วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการประเมินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๔ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา โดยมีนางจารุวรรณ บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เป็นประธานคณะกรรมในการตรวจเยี่ยม  มีผู้บริหารพร้อมคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการตรวจเยี่ยมของโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม ถึงความพร้อมในการเปิดเรียน
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔  ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นี้


Comments