การตรวจเยี่ยม การประเมินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๔ คณะกรรมการจาก กรมการปกครองอำเภอห้วยแถลง

โพสต์29 ต.ค. 2564 05:21โดยโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม.31   [ อัปเดต 29 ต.ค. 2564 05:38 ]

     วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายอุทิศ  พงษ์ภาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม การประเมินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๔ คณะกรรมการจาก กรมการปกครองอำเภอห้วยแถลง และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยแถลง ในการตรวจเยี่ยม การประเมินการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๔  ตามมาตรการในการ

ป้องกันและควบคุม โรคโควิด-๑๙ (COVID-19)
Comments