โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา

โพสต์7 ม.ค. 2558 20:41โดยโรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2558 21:19 ]
                     ทัศนศึกษา ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ   7  รอบ  พระชนมพรรษา  และ  งานเกษตรสุรนารี  '58   7  มกราคม  2558

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที   facebook บวส. 2ไพฑูรย์
Comments