วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ ได้รับเกียรติจาก นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) โดยวิทยากร นายวรพจน์ โพธิ์พันธ์ไม้ หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร โรงเรียนบุญวัฒนา

โพสต์15 พ.ย. 2564 06:41โดยโรงเรียน บุญวัฒนา 2   [ อัปเดต 15 พ.ย. 2564 06:44 ]

Comments