จัดกิจกรรม ๑ กิจกรรม ๑ โครงงาน

โพสต์25 ก.พ. 2559 05:13โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
    เมื่อวันที่ ๑๒-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม ๑ กิจกรรม ๑ โครงงาน 
และจัดให้มีการนำเสนอผลงานโครงงาน ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการฝึกทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ การเขียนสื่อความ รวมทั้งการทำงานร่วมกันของนักเรียน โดยครูเป็นผู้ประเมินผลงานของนักเรียน และนำไปจัดแสดงผลงานต่อในงาน Open House ของนักเรียน
Comments