จัดทำแผนการสอนซ่อม

โพสต์28 พ.ค. 2558 20:20โดยโรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สพม.เขต ๓๑ จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการสอนซ่อมสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาในการอ่าน-เขียน โดยมีครูผู้สอนภาษาไทยและศึกษานิเทศน์จำนวน ๓๕ คน ประชุมฯวันที่ ๒๘-๒๙ พ.ค.๒๕๕๘ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขามทะเลสอวิทยาComments