จันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป นายธนยศ ปะเสทะกัง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพาลัย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพาลัย ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเทพาลัย

โพสต์27 ต.ค. 2564 21:27โดยโรงเรียน เทพาลัย

Comments