จดหมายข่าว ฉบับที่ 16 เดือนมกราคม 2561

โพสต์29 ม.ค. 2561 00:20โดยโรงเรียน มิตรภาพวิทยา
ในวันที่  22  มกราคม  2561  นางพัชภัสสร  เสนทับพระ  ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพวิทยา  นำคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  จัดกิจกรรมการทดสอบโครงการประเมินผล  PISA

Comments