จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 15 เดือนมกราคม 2561

โพสต์29 ม.ค. 2561 00:11โดยโรงเรียน มิตรภาพวิทยา
ในวันที่ 18-20 มกราคม  2561  นางพัชภัสสร  เสนทับพระ  ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพวิทยา  เป็นผู้อำนวยการค่ายลูกเสือได้จัดกิจกรรม  การเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล  ณ ค่ายลูกเสือสวนเสาวณีย์  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

Comments