จดหมายข่าวโรงเรียนภู่วิทยา ฉบับที่ ๗ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

โพสต์31 ต.ค. 2564 00:42โดยโรงเรียน ภู่วิทยา

Comments