จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 2 เดือน มิถุนายน 2563

โพสต์1 มิ.ย. 2563 20:46โดยโรงเรียน สีดาวิทยา

โรงเรียนสีดาวิทยา  รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)Comments