เจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย ได้เข้ามาตรวจ ติดตามและประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับมาตรการควบคุมโรคโควิด 2019 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2564

โพสต์21 มิ.ย. 2564 00:50โดยโรงเรียน สุรนารีวิทยา 2

Comments