ชาวมัธยมวชิราฯ ต้อนรับคณะครู ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม

โพสต์22 พ.ค. 2560 07:20โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
     เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ชาวมัธยมวชิราลงกรณวรารามให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ในโอกาสเดินทางมาส่งคุณครูนิลนาฎ ซาเสน ซึ่งย้ายมารับราชการที่โรงเรียนมัธยมวชิราฯ
ประชาสัมพันธ์ : นางสาวสุธาทิพย์ เกตุก่อ
ถ่ายภาพ : นางสาวสุธาทิพย์ เกตุก่อ
Comments