ดาราศาสตร์สัญจร โรงเรียนสีดาวิทยา

โพสต์4 ส.ค. 2557 23:45โดยโรงเรียน สีดาวิทยา
5 สิงหาคม 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ได้สัญจรมาให้ความรู้ดาราศาสตร์ กับนักเรียนสีดาวิทยา บรรยากาศสนุกสนานตื่นเต้นมากComments