ดร.เจริญ ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม นำคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๓ และรับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มโรงเรียนอำเภอห้วยแถลง ณ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

โพสต์16 ม.ค. 2562 06:30โดยโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม.31

Comments