ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา เป็นประธานเปิดป้ายโรงเรียนและโรงอาหาร ร.ร.เทพาลัย

โพสต์4 ก.ย. 2559 23:41โดยโรงเรียน เทพาลัย   [ อัปเดต 4 ก.ย. 2559 23:45 ]

วันที่ 5 กันยายน 2559  ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 31 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโรงเรียนและป้ายโรงอาหาร โรงเรียนเทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา


Comments