ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผอ.สพม.31 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพุดซาพิทยาคม

โพสต์25 พ.ย. 2558 23:17โดยส.ต.ท.หญิงญาดา รัตนกําเหนิด โรงเรียนพุดซาพิทยาคม
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.30 น. ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพุดซาพิทยาคม

Comments