ดร.ปัญญา หาแก้ว รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศีกษาเขต 31 เยี่ยมให้กำลังใจทีมวอลเลย์บอล โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

โพสต์30 พ.ย. 2561 07:09โดยโรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา
Comments