ดร.ปัญญา หาแก้ว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสพม.31 พบปะเพื่อนครูโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

โพสต์5 ธ.ค. 2561 20:00โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

ประมวลภาพโดย : สิปปนนท์  สายสิน
เผยแพร่ : กิตติธัช  สืบสุนทร
Comments