ดร.ทวีศักดิ์ สมนอก รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา พร้อมคณะกรรมการกำกับติดตาม ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนจักราชวิทยาในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

โพสต์23 พ.ค. 2564 04:57โดยโรงเรียน จักราชวิทยา   [ อัปเดต 24 พ.ค. 2564 01:35 ]

Comments