English Training for teacher 2016

โพสต์7 ก.ค. 2559 05:00โดยส.ต.ท.หญิงญาดา รัตนกําเหนิด โรงเรียนพุดซาพิทยาคม
โรงเรียนภู่วิทยา นำโดยนายบันเทิง ทรงประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษให้กับคณะครูเเละบุคลากร "Communicate English Training for teacher 2016"
Comments